Het KNMI heeft voor komende week hoge temperaturen voorspeld. Dat valt samen met de SE- en proefwerkweek.  Gelet op de ervaringen uit het verleden heeft de school bij het opstellen van het toetsrooster hierop geanticipeerd. De toetsen van de onderbouwklassen zijn zo gepland dat de leerlingen uiterlijk om 12:45 uur de toetsen hebben afgerond. Voor de bovenbouw is het, vanwege de  verschillende keuzepakketten, niet mogelijk alle toetsmomenten in de ochtend te plannen. Wij hebben bij het lokalenrooster ermee rekening gehouden dat de toetsen in die lokalen zijn waar de leerlingen het minste last hebben van het warme weer. We realiseren ons dat niet al het ongemak wordt weggenomen, maar hopen hiermee de ergste overlast te beperken. We wensen alle leerlingen, ondanks de oplopende temperaturen, veel succes bij het maken van de toetsen!

de schoolleiding