Vellesan College sluit convenant met recreatieschap Spaarnwoude

Maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs bestaan al een groot aantal jaren. En hoewel het ministerie van Onderwijs de maatschappelijke stage niet meer verplicht stelt, vindt het Vellesan College het belangrijk dat leerlingen tijdens hun schoolopleiding een stage uitvoeren. Alle derdeklassers gaan dan ook op stage.

Op 15 oktober heeft het Vellesan College (opnieuw) een convenant afgesloten met het Recreatieschap Spaarnwoude. In aanwezigheid van een aantal leerlingen tekenden rector Marc Boelsma en directeur Jos Gilliam van Recreatie Noord Holland NV een convenant. In deze overeenkomst, Maatschappelijke stages in het groen, is afgesproken dat de derdeklassen van het Vellesan College een dagdeel in Recreatieschap Spaarnwoude gaan werken. Onder begeleiding van een beheerder gaan leerlingen aan het werk met snoeien, het uitrijden van houtsnipper en het onderhouden van wandelpaden. Alles in de directe omgeving van boerderij Zorgvrij. Het recreatieschap zorgt voor geschikte werkzaamheden en het benodigde materiaal en materieel. De leerlingen maken op een ontspannen manier kennis met het recreatiegebied en leren over de natuur.

Behalve deze stage onder schooltijd moeten de derdeklassers ook nog zo’n 20 uur in hun eigen tijd een stage doen. Met als motto dat leren ook buiten de school plaats vindt.

Op de foto:
J. Gilliam en M. Boelsma ondertekenen convenant Recreatieschap Spaarnwoude en Vellesan College in het bijzijn van een aantal leerlingen die vorig jaar een maatschappelijke stage op Zorgvrij hebben gedaan.