Maandag 15 april werd de jaarlijkse thema-avond georganiseerd door de Ouderraad. Dit jaar hadden zij Nicolette Koopen van team Daniëlle uitgenodigd  om haar verhaal te vertellen over bewustwording van partydrugs. Haar eigen dochter Daniëlle is overleden als gevolg van het gebruik van XTC.

Dit jaar waren  niet alleen ouders maar ook leerlingen welkom. Vanaf het moment dat Nicolette begon te vertellen was de volle aula muisstil en hingen zij aan haar lippen. Haar gedrevenheid, de stiltes die vielen, de foto’s in de presentatie en de vragen die zij stelde zorgden hiervoor. Iedereen werd geraakt. De vragen vanuit de zaal werden zeer professioneel beantwoord door Nicolette en Tom, een politieman gespecialiseerd in drugs, die ook onderdeel is van het team Daniëlle.

Haar missie: bewustwording over de risico’s van partydrugs onder jongeren, heeft zij zeker uitgedragen. Om dit mooie project te ondersteunenheeft de Ouderraad als dank een donatie van € 350,- gedaan.  Meer weten kijk op www.teamdanielle.nl