Op donderdag 11 mei is voor alle examenleerlingen van het Vellesan College het centraal schriftelijk eindexamen begonnen. Onze leerlingen van vmbo-basis en -kader begonnen al een maand geleden met hun praktijkexamens, maar nu sluiten ook mavo, havo en vwo zich aan. In het hele land doen zo’n 137.000 middelbare schoolleerlingen eindexamen.
De centrale examens van het eerste tijdvak lopen door tot 30 mei. Op 14 juni horen de vmbo,  mavo-, havo- en vwo-leerlingen of ze zijn geslaagd. Wij wensen alle leerlingen heel veel succes in deze spannende periode!