hoofdgebouw, Briniostraat

Locatie

hoofdgebouw, Briniostraat

Datum

20 jan 2020

Tijd

19:30

Informatie-avond mavo, havo, vwo

Start 19.30 uur Briniostraat 16
Voor ouders van achtstegroepers met een mavo, havo of vwo-advies