En zo komt er een einde aan een tijdperk: de locatie Troelstraweg, vaak aangeduid met ‘de Troel’, wordt gesloopt. Tientallen jaren was de vmbo-afdeling gehuisvest in het pand, honderden leerlingen hebben er les gehad en examen gedaan. Maar sinds de nieuwbouw aan de Platanenstraat in gebruik is genomen, nu bijna twee jaar geleden, stond de Troelstraweg leeg. En nu volgt onvermijdelijk de sloop. Menig oud-leerling of docent zal mooie herinneringen hebben aan een bijzondere les of speciale gebeurtenis in dit gebouw.