UPDATE  25 maart
Eindexamens geschrapt, meer tijd voor schoolexamens
Zonder de druk van het eindexamen is er in deze bijzondere periode meer tijd voor de schoolexamens. Er is dus nu meer tijd voor de afronding van de schoolexamens die willen we dan ook zo goed mogelijk gaan gebruiken. Het eindcijfer van de schoolexamens geldt straks als algemeen eindexamencijfer. Het ministerie heeft aangekondigd met een uniforme regeling voor zakken en slagen te komen. Daarin staat voor alle examenleerlingen precies wanneer zij geslaagd zijn, hoe de herkansingen eruit komen te zien, enzovoort. Zodra we daar meer over weten lichten we u daarover in. De schoolleiding gaat tussen nu en 1 april aan het werk om een nieuwe planning op te stellen voor de schoolexamens die nog afgenomen moeten worden.

Bekijk voor meer informatie de brief afsluiting schoolexamens van 25 maart
Bekijk de brief over de examens van 24 maart
Bekijk de brief voor examenleerlingen en hun ouders.
Bekijk hoe we thuisonderwijs organiseren.
Bekijk welke maatregelen zijn genomen.
Bekijk welke activiteiten niet doorgaan of zijn uitgesteld.