1. Waar kan ik informatie vinden over de maatregelen die het Vellesan College genomen heeft?

A. Voor algemene informatie geldt:
Alle algemene informatie wordt naar leerlingen en ouders gemaild via de Magistermail. Op de website vind je een overzicht met alles wat gecommuniceerd is.

B. Voor informatie over je schoolwerk:
Deze informatie gaat via Magister en/of Microsoft Teams die voor leerlingen en docenten alleen benaderbaar is met je account. Voor elk leerjaar en afdeling zijn er Microsoft Teams aangemaakt voor alle vakken. Hier vind je per vak instructies, opdrachten, planners en alles wat je nodig hebt om thuis verder te komen met een vak.

2. Wat moet ik doen als ik mijn inloggegevens (van Magister of Microsoft Teams) kwijt ben of als deze niet werken?
Voor Magister en Microsoft Teams: stuur een mail naar systeembeheer@vellesancollege.nl
LET OP!!! Het is nadrukkelijk de bedoeling om uitsluitend je eigen inloggegevens te gebruiken.

3. Ik heb een vraag, waar kan ik die stellen?
We hebben verschillende helpdesks ingericht.
Kijk goed waar jouw vraag het beste gesteld kan worden:

A. Vakinhoudelijke vragen: deze kun je het beste aan je docent stellen via Magister of Microsoft Teams. Je kunt zelfs een foto of filmpje toevoegen om je probleem duidelijk te maken.
Je zult in sommige gevallen direct antwoord krijgen, soms heb je wat meer geduld nodig.

B. Vragen over je studie: neem contact op met je mentor

c. Overige vragen kun je stellen bij je leerjaarcoördinator/afdelingsleider

vmbo 1 en 2  a.derooij@vellesancollege.nl
vmbo 3
n.vaneverdingen@vellesancollege.nl
vmbo 4
r.stutvoet@vellesancollege.nl
mavo 1
en 2  f.karabulut@vellesancollege.nl
mavo 3
 mail h.vanballegooij@vellesancollege.nl
mavo 4
j.vanderhulst@vellesancollege.nl
havo/vwo 1 en 2
m.koops@vellesancollege.nl
havo/vwo 3 en 4
l.pattiasina@vellesancollege.nl
havo 5/ vwo 5/6
r.steuns@vellesancollege.nl

4. Hoe ziet mijn rooster eruit zolang er onderwijs op afstand is?
We volgen het rooster dat in Magister staat. Dat komt erop neer dat je elke dag werkt aan de vakken die in je rooster staan. Elke dag zijn docenten druk bezig om ervoor te zorgen dat voor elke klas het onderwijs op afstand tijdig klaargezet wordt. Niemand heeft vakantie, ook al gaat er geen leerling naar school. Je kunt thuis zelf echt heel goed aan het werk voor al je vakken. Zorg er dus voor dat je elke dag aan de slag gaat. Ook als je vastloopt met een onderdeel is hulp dichtbij. Je kunt elke dag je vragen stellen via Magister of Microsoft Teams en daarnaast moet je vaak je werk ook inleveren om te laten zien dat je de stof verwerkt hebt.

5. Ik zit niet in de examenklas. Wat gebeurt er met de geplande toetsen?
Vooralsnog worden alle toetsen (proefwerken en overhoringen in de periode 16 maart tot 6 april) uitgesteld. We hebben nog niet besloten hoe we dit gaan opvangen. Nadere berichten hierover volgen, zodra we daar meer zicht op hebben.

6. Ik zit in de examenklas: wat gebeurt er met het schoolexamen (SE-5)?
Op dit moment weten we dat nog niet, omdat dit mede afhangt van de maatregelen die het kabinet speciaal voor examenkandidaten gaat opstellen.
Voor nu is het verstandig je te richten op de voorbereiding van deze laatste schoolexamenweek. Het zou zo maar kunnen dat deze SE-week – al dan niet in aangepaste vorm – doorgaat. Als je dan niet je werk gedaan hebt, breng je jezelf in de problemen. Volle bak aan het werk is het slimste om te doen in deze lastige omstandigheden. Zodra we meer informatie hebben, zullen we dat met je delen.

7. Ik zit in de examenklas: wat gebeurt er met het praktische examen tekenen/handvaardigheid (CPE) en het examen dans?
Op dit moment weten we dat nog niet, omdat dit mede afhangt van de extra maatregelen die het kabinet speciaal voor examenkandidaten gaat opstellen.

8. Ik moet examen (Centraal Schriftelijk Examen / CSPE) doen, kan dat straks wel?
Op dit moment hebben we daar nog geen antwoord op. In de persconferentie van o.a. minister Slob (zondag 15 maart 17.30 uur) werd aangekondigd dat de overheid snel met aanvullende maatregelen komt speciaal voor onze examenkandidaten. Zodra die duidelijk zijn, zullen we je informeren.

9. Kan ik de komende drie weken op school naar binnen als ik iets moet ophalen?
In principe niet, maar als het strikt noodzakelijk is kun je via de hoofdingang naar binnen.

10. Is het mogelijk om een afspraak te maken met een docent of mijn mentor op school?
We moeten van de overheid sociale contacten in verband met de verspreidingskans van het virus tot een minimum beperken. Bij voorkeur spreek je elkaar via mail, telefoon of de chatfunctie in Microsoft T eams.

11. Mijn ouders werken in een “cruciaal beroep” zoals de zorg of kinderopvang. Moet de school dan zorgen voor een werkplek voor mij?
Dit is vooral van toepassing voor basisschoolleerlingen. Wij gaan er van uit dat leerlingen in het voortgezet onderwijs alleen thuis kunnen blijven.

12. Hoe houdt de mentor contact met mij en de klas?
Elke mentor maakt zelf een afspraak met zijn/haar leerlingen hoe het contact onderhouden zal worden. We laten dat aan elke mentor zelf over om daar een afspraak over te maken.

13. Moeten mijn ouders me nog steeds ziekmelden?
Ja, dat is wel de bedoeling. Aangezien het schoolwerk dagelijks doorloopt is het voor de docenten en de mentor nodig om te weten welke leerlingen hun thuiswerk niet kunnen doen wegens ziekte of andere bijzondere omstandigheden. Dit geldt uiteraard ook voor herstel meldingen.