UPDATE 19  oktober
Het kabinet heeft op dinsdag 13 oktober een gedeeltelijke lockdown van Nederland afgekondigd. Daarmee veranderen ook de regels op de scholen.  Vanaf maandag 19 oktober geldt een mondkapjesplicht in het voortgezet onderwijs. De medezeggenschapsraad heeft inmiddels ook ingestemd met deze plicht. Met het besluit van het kabinet is het dragen van een mondkapje in school verplicht.
Het dragen van een mondkapje geldt in alle situaties waar de anderhalve meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. In praktijklessen gold al een draagplicht. Een leerling moet zelf voor een mondkapje zorgen. Een aanvullende maatregel is dat leerlingen alleen op school zijn voor lessen. Bij aankomst op school gaan ze direct naar het lokaal en na afloop van de lessen gaan ze direct naar huis.
Meer informatie is te vinden in de brief van 16 oktober die naar ouders en verzorgers is gestuurd. Bij twijfel of een leerling naar school mag is er een beslishulp. Er is ook een overzicht van veelgestelde vragen.