UPDATE 25 juni

Op dinsdag 24 juni heeft het kabinet aangekondigd dat vanaf 1 juli de anderhalvemeterschool, waar wij sinds begin juni mee moesten werken, niet meer nodig is. Dit betekent dat na de zomervakantie alle leerlingen weer naar school kunnen, met een grotendeels normaal rooster. Dit is goed nieuws. We gaan in de vakantie dit rooster maken. Alle aanpassingen die we voor de laatste schoolweek hebben gedaan (zoals bv het schema ophalen eindrapport) blijven van kracht.

Al eerder communiceerden we dat de regels rond bevorderen en doubleren zijn aangepast. Welke aanpassingen dat zijn is te lezen in: deze brief voor de onderbouw, deze brief voor 3 vmbo, deze brief voor 3 mavo en deze brief voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo.