In de laatste week van september wordt in de brugklas de eerste Cito VAS-toets afgenomen van een serie van VAS-toetsen. De school gebruikt deze toetsen om vast te stellen met welke kennis leerlingen in klas 1 hun onderwijstraject in gaan (de zgn VAS 0-toets) en welke groei in kennis is te zien (VAS 1 en VAS 2). In een document leggen we meer uit over de VAS-toetsen.