Het voortgezet onderwijs heeft de afgelopen anderhalf jaar belemmeringen ondervonden door allerlei covid-beperkingen. Bij een aantal leerlingen heeft dat geleid tot flinke achterstanden. Het gaat om leerachterstanden, maar ook om sociaal-emotionele achterstanden. Het Nationaal Programma Onderwijs maakt het mogelijk die achterstanden weg te werken. Het Vellesan College heeft in samenwerking met Lyceo programma’s gemaakt om die achterstanden aan te pakken. Dat kan met een huiswerkklas, huiswerkbegeleiding, bijlessen of een persoonlijk plan van aanpak. Dat laatste programma noemen we de Vellesan Boost. Meer informatie staat in een flyer voor de huiswerkklas, huiswerkbegeleiding en bijles en een flyer over de Vellesan Boost.