Leerlingen die in een hoger jaar dan de eerste klas op het Vellesan College willen instromen noemen we zij-instromers. Zij-instromers moeten aan een aantal criteria voldoen om toegelaten te worden.Daarnaast moet er ook plek zijn in de klas waar de leerling naartoe wil.
De periode van aanmelding loopt van 1 maart tot 1 juni. Na die datum is aanmelding voor zij-instroom niet meer mogelijk.

Aanname van zij-instromers geschiedt dus op basis van geschiktheid en plek. Zij-instromen op het Vellesan College binnen het schooljaar is niet zonder meer mogelijk. Soms is er bij aanvang van een nieuw schooljaar wel plek voor zij-instromers. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn dan kan je je daarvoor vanaf 1 maart 2020 aanmelden. 

Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger‘.