De schoolleiding ondersteunt de doelstelling van de onderwijsstaking die op vrijdag 15 maart gehouden zal worden. Wij staan, samen met onze medewerkers, voor een goede onderwijskwaliteit voor iedere leerling. Ook de schoolleiding vindt dat meer investeren in het onderwijs daarvoor een noodzakelijke voorwaarde is. Medewerkers maken zelf de keuze om op deze dag het werk neer te leggen. Wij realiseren ons echter ook dat de situatie in het basisonderwijs wezenlijk anders ligt, waar het gaat om werkdruk, (over)volle klassen en toekomstperspectief. Op dit moment is het algemene beeld binnen onze school dat een beperkt aantal docenten daadwerkelijk op 15 maart het werk neerlegt. De school zal vrijdag 15 maart gewoon geopend zijn, waarbij voor een deel van de klassen een aangepast rooster wordt gemaakt. Dat aangepaste rooster is te vinden op Magister.
de schoolleiding