Vacature TOA

Vacature TOA

Het Vellesan College heeft met onmiddelijke ingang een vacature voor een Technisch Onderwijs Assistent scheikunde (TOA) . Heb je belangstelling of ken je iemand die mogelijk geïnteresseerd is lees dan de informatie over deze vacature en...
Cito VAS-toets

Cito VAS-toets

In de laatste week van september wordt in de brugklas de eerste Cito VAS-toets afgenomen van een serie van VAS-toetsen. De school gebruikt deze toetsen om vast te stellen met welke kennis leerlingen in klas 1 hun onderwijstraject in gaan (de zgn VAS 0-toets) en welke...
Staat van het Onderwijs

Staat van het Onderwijs

Dinsdag 17 september is de derde dinsdag van september. Prinsjesdag. Op het Vellesan College is er een studiemiddag over de  ‘Staat van het Onderwijs’, waar alle docenten bij aanwezig zullen zijn. Deze schooldag duurt voor de leerlingen met een verkort...
Ouderavonden

Ouderavonden

Eind september en begin oktober organiseerden we ouderavonden voor alle afdelingen en leerjaren. De bedoeling is dat alle ouders weten wat ze kunnen verwachten in het komende schooljaar. Maar bovenal is de ouderavond bedoeld om al meteen het contact tussen mentor en...
Introductie

Introductie

De eerste schoolweek zit er op!Die stond voor een belangrijk deel in het teken van de introductie. Voor de nieuwe brugklassers duurde die introductie zelfs een hele week, waarin ze de school, het gebouw en hun medeleerlingen en docenten goed hebben leren kennen....